Ana Sayfa     Projemiz     Arsa İletişim
Türkçe English Russian Deutsch Norwegian 

Hava Durumu

Alanya
Moscow
Oslo
Stockholm
Amsterdam
Copenhagen

Satış Prosedürleri

Türkiye'de gayrımenkul satın alma işlemleri oldukça kolaydır. Ülkemiz ile bu konuda karşılıklı eşitlik anlaşması yapmış ülkelerin vatandaşları da, gerekli prosedürü yerine getirdikleri taktirde herhangi bir belediye sınırları içinde kendi adlarına gayrımenkul satın alabilirler.
sign
Bir konutun yasal sahibi olabilmek için, mülkün sınırları içerisinde bulunduğu bölgenin Tapu Sicil Müdürlüğüne başvurmalıdır. Araştırma ve soruşturmaların ardından devir teslim işlemi Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir. Türkiye Cumhuriyeti yasaları gereği devir teslim işlemi sırasında alıcının ve satıcının şahsen müdürlükte bulunmaları gerekmektedir. Mülkün ederinin %3'ü alıcıdan vergi olarak tahsil edilir.

Satın aldığınız konut için Alanya Belediyesine her yıl ödemek zorunda olduğunuz emlak vergisi ise, sahibi olduğunuz konutun beyan değerinin %0,1 i tutarında olup, iki taksit halinde tahsil edilmektedir. 

SÖZLEŞME:

Alıcı ile satıcı arasında, satışa konu olan gayrımenkulü ve alım - satım koşullarını açık ve anlaşılır biçimde tanımlayan bir "satış vaadi sözleşmesi" ile satın alma prosedürü başlatılır.  

İnşaatı süren konutlar için inşaatın temel etaplarının tamamlanma sürecine uygun olarak bir ödeme planı karşılıklı anlaşma ile yapılır. Tapu devri ile birlikte ödemeler tamamlanır ve anahtar teslimi ile de sözleşmenin gerekleri yerine getirilmiş olur.

İnşaatı tamamlanmış konutlar içinse, satış bedelinin %10 unu tutarında bir kaparo alınarak satış vaadi kesinleştirilir. Makul bir süre içinde toplam satış bedelinin %80'i ve tapu devri ile birlikte bakiye %10 tutarındaki ödemeler alıcıdan tahsil edilir.

Tapu Transferi:
Satışa uygunluk izni alındıktan sonra tapunun alıcının adına kaydını yapmak ve tüm evrak işlemlerini bitirmek üzere alıcı tarafından bir avukat atanabilir ya da noter vasıtasıyla vekalet vererek üçüncü şahıslar yetkilendirilebilir. Dilerse alıcı gerekli işlemlerin tamamlanmasına bizzat nezaret edebilir. Bu konuda deneyimli satış sonrası ekibimiz her türlü işlemin hazırlanması ve takibinde alıcıya yardımcı olacaktır.

Tapu Devir İşlemleri İçin Gerekli Evraklar:

SATICI

Tapu veya Fotokopisi
Fotoğraf Zorunlu Deprem Siportası Poliçesi
Nüfus Cüzdanı + 1 Tane Fotokopisi
T.C. Kimlik Numarası
Vergi Kimlik Kartı (Aslı ve 1 Adet Fotokopisi)
Emlak Vergi Makbuzları
İkametgah Adresi ve Telefon
Tapu işlemlerinin Takibi için görevli personele verilen Vekaletname

ALICI

2 Resim
Nüfus Cüzdani + 1 Tane Fotokopisi
T.C. Kimlik Numarası
Vergi Kimlik Kartı (Aslı ve 1 Adet Fotokopisi)
İkametgah Adresi ve Telefon
Tapu işlemlerini Takibi için Vekaletname (gerek duyulursa)

Uyarılar:

  • Tapu müdürlüklerine hazırlıklı olarak (istenilen bilgi ve belgelerle birlikte) başvuruda bulunması durumunda, işlemlerin daha hızlı sonuçlandırılması mümkündür.
  • Tapu Sicil Müdürlüklerine mutlaka kendiniz veya yasal yolla tam yetkili kıldığınız vekiliniz aracılığı ile başvuruda bulununuz. 
  • Yürürlükteki mevzuat gereği tapu işlemlerinde kimlik belgesi olarak nüfus cüzdanı ve pasaporttan başka belgenin kullanılması mümkün olmadığından, bu belgelerden herhangi birinin aslını ibraz ediniz.
  • İşlemin taraflarından en az biri okuma yazma bilmiyor ise iki tanıkla birlikte, şayet işitme engelli ise veya Türkçe bilmiyorsa iki tanık yanında ayrıca yeminli tercümanla birlikte başvurunuz.
  • Tapu işlemlerinde kullanılacak vekaletnamelerin gerekli şekilde düzenlenmiş ve fotoğraflı zorunludur. (fotoğraf tel zımba ile tutturulamaz ve fotokopi olamaz)
  • Tapu sicil müdürlüklerinde imzalayacağınız evrakları mutlaka okuyunuz. Bir konuda tereddüde düşmüşseniz, görevli memur veya müdür ile görüşerek tereddüdünüzün giderilmesinden sonra evrakı imzalayınız.
  • İşlemin tarafı Türk Ticaret Kanununa tabi bir şirket ise, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret sicil memurluğundan, işlem yılı içerisinde alınmış yetki belgesi ve imza sirküleri ile birlikte (asıl veya noter tasdikli) başvuruda bulunmalısınız.
  • Tüm işlemlerde işlemin taraflarının T.C. kimlik numarası ile vergi kimlik numarasını belgeli olarak ibraz ediniz. Tüzel kişilerin taraf olduğu işlemlerde şirketin vergi numarasını, yetkilendirilmiş şirket temsilcisinin T.C. kimlik numarasını ibraz ediniz.
  • Taşınmaz malın mülkiyetinin sözleşme ile devrine yönelik işlemlerde devir edenin bir, devir alanın iki adet 6x4 ebadında son altı aylık fotoğraflarını, işlem vekaleten yapılıyor ise vekilin aynı nitelikte ki fotoğrafını ibraz ediniz.

BANKALARIN KONUT KREDİLERİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1-GERÇEK KİŞİLER İÇİN:

a- NUFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ
b- İMZA SİRKÜLERİ-  NOTERDEN
c- İKAMETGAH BELGESİ, ELEKTRİK, SU FATURASI
d- MAAŞ BORDOSU VEYA GELİRİNİ AÇIKLAYICI BELGE
e- VARSA KREDİ KARTININ SON ÖDEME EXTRESİ
f- SATILACAK GAYRİMENKULUN TAPU FOTOKOPİSİ VE AÇIK ADRESİ
Aynı zamanda bu belgeler kefilden de alınacaktır.

2- TÜZEL KİŞİLER İÇİN

a- NUFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ
b- İMZA SİRKÜLERI-NOTERDEN
c- İKAMETGAH BELGESİ
d- VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ
e- TİCARET SİCİL GAZETESİ (KURULUS VE ENSON)
f- SON 3 YILLIK SMM ONAYLI BİLANÇO+K/Z TABLOSU
g- SATILACAK GAYRİMENKULUN TAPU FOTOKOPİSİ VE AÇIK ADRESİ
Bu evraklara ek olarak bankaların kredi talep formları doldurulacaktır.

Yıllık vergiler
Bina tapudaki değerin 0.2'si
Ev tapudaki değerin 0.1'i
Arsa tapudaki değerin 0.3'ü
Köy sınırları tapudaki değerin 0.1'i dışındaki arsa

Harcamalar
Ev satın alma vergisi tapudaki değerin 0.3'ü
41.-€ Belediye giderleri
15.-€ Tapunun kağıt / işlem giderleri
50. € Tapuda çevirmen ücreti
30.-€ Satın alma izni başvurusu
12.-€ Çöp

Elektrik , su , telefon , servis

Elektrik
96 - 90 € Bağlantı başvuru ücreti
0.11 - 0.17 € kw/s başına - 150kw/s ve üstü kullanım  

Su
62 € Bağlantı başvuru ücreti
0.31 / 0.47 / 0.87 1m3 , 21m3 , başına / 21m3-40m3 başına / 41m3 ve üstü aylık kullanım

Telefon
7.75€ Bağlantı başvuru ücreti
0.04€ Birim başına
8.88€ Her ay ödenen sabit ücret

Address : Mahmutlar Kasabasi Mersin Yolu Uzeri Beyazaltin Sitesi A Blok Kat: 1 No: 4 07420 Mahmutlar / Alanya / ANTALYA
Copyright Baba Cebeci Construction © 2008 - 2014. All rights reserved.